Τα 60,951,914 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith