Τα 60,271,445 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith