Τα 60,703,296 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith