Τα 62,086,885 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith