Τα 60,703,477 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith