Τα 60,703,323 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith