Τα 60,271,442 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith