Τα 60,368,182 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith