Τα 61,834,269 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith