Τα 59,255,743 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith